פסיקה

תביעה כספית בסדר דין מקוצר

בית משפט שלום-תל אביב-ת.א. צח עוז נגד קומארט 


בית משפט שלום-תל אביב-ת.א. צח עוז נגד קומארט טכנולוגיות 1997 בע"מ-בתיק זה הכנתי את כתב התביעה בסדר דין מקוצר והופעתי בקדם משפט והתיק הלך להוכחות ובשלב זה עבר למשרד אחר ונסגר שם בפשרה


החברה נכשלה בפרוייקט חיבור תוכנה לרשת חברת מזגנים צח עוז ונתבעה בגין עלות הפרוייקט כנגד חשבוניות שהוצגו בכתב התביעה ובסוף התיק הסתיים בפשרה