פסיקה

חישוב התיישנות תביעה

ניהול משא ומתן בכתב מול חברת ביטוח או גוף ממשלתי עוצר את מירוץ ההתיישנות


במהלך ת.א. צח עוז נגד סהר חברה לביטוח כחלק מטענות משפטיות בכתב התביעה ובעקבות החלטת דחיית התיק  עלה הרעיון כדלקמן:


ניהול משא ומתן בכתב פורמאלי מול חברת ביטוח או גוף ממשלתי עוצר את מירוץ ההתיישנות


הדבר טוב שהתיק מושאר בצד בחברה התובעת אחרי קבלת הצעה לא טובה או כאשר התיק נשכח או שהתיק מועבר לעו"ד אחר בעיקר בתביעות לתגמולי ביטוח מכח פוליסות בהם מירוץ ההתיישנות קצר 3 שנים


הועבר למשרדי תיק שטופל במשרד אחר ולאחר קבלת הצעה לא פרופורציונלית הושאר בצד ועברו 3 שנים מהארוע הביטוחי של פריצה וגניבת ציוד מבוטח אם היו מכירים בעצירת מרוץ התיישנות  ע"י ניהול מו"מ התיק לא היה נדחה כפי שנטען בכתב התביעה כחלק מהטענות המשפטיות לאחר מכן ניתן או לערער בטענות משפטיות או להעביר לחברי כנסת רעיון להצעת חקיקה כמוזכר במשפט הראשון לעיל


ראה ת.א. צח עוז נגד סהר חברה לביטוח בבית משפט שלום בראשון בפני סגנית נשיא כבוד השופטת דליה גנות -דחייה