פסיקה

חוסר מעש בחשבון בנק

כאשר לקוחה מקבלת מכתב חוב מבנק 
כאשר לקוחה מקבלת מכתב חוב מבנק ולפי הנסיבות ניתן לטעון שהיא פתחה את החשבון שהיתה צעירה רווקה והחשבון היה בחוסר פעילות =חוסר מעש עד לכתיבת מכתב התראה או דרישה לתשלום החוב ולא נעשתה בחשבון שום פעילות החשבון היה רדום והבנק לא הנחה את הלקוחה ולא נתן לה הוראה לסגור את החשבון והלקוחה של הבנק עברה לעיר אחרת ונישאה ומנהלת חיים נורמטיביים ופתחה חשבון בנק אחר בו מתנהלת פעילותה הבנקאית וגביית החוב בהוצלפ משבשת לה את אורח החיים התקין ולא נעשה ניסיון לגבות את החוב או לאתר את הלקוחה בעיר המגורים החדשה והבנק פעל תוך הפרת חובת תום הלב וגילוי נאות שלא עדכן את הלקוחה שהחשבון בחוסר מעש חוסר פעילות ולא עשה מאמץ לאתרה ולשלוח לה התראה על החוב בגלל חוסר פעילות והבנק לא הנחה אותה לסגור את החשבון ועל פי פסד ר.מ.ב אביזרי אינסטלציה נגד חביב וקנין בו יוצג הנתבע על ידי עורך דין אביב טל ובו נפסק אחרי ניהול תיק הוכחות במסגרת גישור עפ סעיף 79 לחוק בתי המשפט כי סכום התביעה יקטן מ 10000 ל 2000 מאחר שהגישו את התביעה סמוך למועד ההתיישנות אחרי 6 שנים וכמה חודשים ולא שלחו לחייב קודם לתביעה שום מכתב התראה לגביית החוב כלומר יש כאן שיהוי כמו במקרה הנדון של לקוחת הבנק. לאחר יידוע עורך דין של הבנק בנ"ל הושג הסדר חוב הגיוני עם ריבית נמוכה מהבנק במסגרתו הוגשה בקשה לאישור הסדר חוב עם הבנק כהחלטה במסגרתה כל 10 לחודש משולם תשלום לסגירת החוב לחשבון נשוא החוב והתביעה לסכום קצוב בהוצלפ תעוכב כל עוד הסכם החוב יקויים.