פסיקה

התישנות פסיקה

הגשת תביעה כספית רגילה סמוך למועד ההתיישנות ללא דרישת החוב בכתב לפני הגשת התביעה
כאמור מירוץ ההתיישנות בתביעות אזרחיות רגילות הוא 7 שנים החל ממועד ארוע התביעה. הזהרו לכם לא להודיע או להתריא אדם או חברה בכתב על חוב כספי שהוא חייב לכם אודות שירות, מוצרים שסיפקתם לו. הזהרו להגיש תביעה סמוך למועד ההתיישנות למשל לאחר 6 שנים ו- 8 חודשים מיום ארוע התביעה. יצא לי לייצג קבלן עבודות אינסטלציה ועבודות ציבוריות שנתבע לאחר 6 שנים ו- 8 חודשים ללא התראה בכתב לפני הגשת התביעה ע"י חברה לשיווק ומכירה של מוצרי אינסטלציה שתבעה את הקבלן על חוב כספי עקב קבלת סחורה ללא תשלום מלא. החוב היה במחלוקת אבל במתן פסק הדין בית משפט הפחית את סכום החוב בגלל השיקולים של הגשת התביעה סמוך למועד ההתיישנות ובגלל השיקולים של אי דרישת החוב בכתב לפני הגשת התביעה.

מי שמתעניין האזכור של פס"ד הינו:
א 21926/03 שלום- בתל אביב ר.מ.ב. אביזרי אינסטלציה בע"מ נ' וקנין חביב.