מאמרים

תכנון מס במכירת דירה

תכנון מס במכירת דירה מיחיד לקרובו והעברת דירה מיחיד לקרובו
קרוב מוגדר בחוק כבן זוג הורה הורי הורה צאצא צאצאי בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה אח אחות רק כאשר קיבל אדם את הזכות במקרקעין מהורה או הורי הורה במתנה או בירושה.

העברת דירה מיחיד לקרובו נפוצה בייחוד במקרים הבאים

שאם מבוגרת צלולה מעבירה את הדירה לבת לא מסודרת כלכלית שאין לה דירה או לא נשואה, אבל יש לה אחיות מסודרות נשואות עם דירה למנוע מצב שתיזרק לרחוב או תצטרך להתעמת עם אחיותיה על הירושה.

אב שמעביר את הדירה על שם ביתו כדי למנוע מיורשים אחרים להתעמת עם הבת על הצוואה.

בת מעבירה דירה בבעלותה לאב כדי למנוע מבן הזוג שלה לקחת חלק בדירה.
כדי להעביר דירה כזו בטאבון יש לפנות לעורך דין מקרקעין שיעשה תכנון מס, ויצהיר על העסקה בשלטונות מיסוי מקרקעין, ולאחר מכן לקבל אישורים מתאימים על תשלום מס ופטור ממס.

בהעברת דירה קיימים שלושה סוגי מס: מס רכישה, מס מכירה, מס שבח.

עורך דין לדיני מקרקעין יבקש פטור ממס מכירה ופטור ממס שבח ע"פ חוק מיסוי מקרקעין ותקנותיו, לפי תקנות מיסוי מקרקעין מכירת מקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו פטורה ממס מכירה לפי חוק מיסוי מקרקעין מכירת מקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו פטורה ממס שבח.

סעיף 62א לחוק מיסוי מקרקעין אומר: מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו שאינו איגוד בשליטתו יהיו פטורים ממס.

עורך דין לדיני מקרקעין יבקש לשלם שליש ממס המכירה הרגיל ע"פ תקנות מיסוי מקרקעין לפי תקנה 20 לתקנות מס רכישה במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל.

לצורך הצהרת העסקה לשלטונות מיסוי מקרקעין עו"ד בדיני מקרקעין צריך למלא תצהיר רוכש, תצהיר מוכר, טופס מש"ח-הצהרה על העסקה ובקשת פטורים יפויי כח בלתי חוזרים של מוכר וקונה. לאחר מכן הולך עו"ד לדיני מקרקעין עם האישורים שקיבל ממיסוי מקרקעין וכל המסמכים הנדרשים ומעביר את הדירה בטאבו לאחר תשלום אגרה.