מאמרים

רצינות כוונות

זוג בעלי אזרחות צרפתית וישראלית הגרים לסירוגין בארץ ובצרפת
זוג בעלי אזרחות צרפתית וישראלית הגרים לסירוגין בארץ ובצרפת והתעתדו לרכוש דירה בסך 3 מיליון מחברה קבלנית ושילמו לשיריון הצעה ורצינות כוונות להצעה בכתב סך של 60000 ש"ח לימים הדירה נמכרה לאחר וגם היתה חוסר התאמה בהצעת הרכישה הכתובה המעידה על פרט מהותי חסר וחוסר מסויימות. עברה שנה וחצי ולא הוחזר הסך של 60000 ש"ח למרות דרישתם של הזוג. הזוג הנ"ל פנה אלי הוצאנו מכתב התראה חריף וממצא שלא ניתן לתקיפה כמעט והסכום הוחזר בשק תוך 12 שעות לאחר מו"מ בכתב ובע"פ והטיעונים במכתב הינם כדלקמן:מרשיי הם זוג יהודים אזרחי צרפת וישראל החיים לסירוגין בישראל ובצרפת ולא בקיאים בשפה העברית ובאורחות ארץ ישראל 2 מרשי רצו לרכוש דירה מחברתכם וחתמו על הצעה לרכישה ועל מנת לשריין לעצמם את הדירה ולהצהיר על רצינות כוונות שילמו סך של 60000 שח מבלי קשר לסכום הרכישה ולחוזה הרכישה ומבלי קשר לשווי הדירה עליה הוצהר בהצעה בנפרד ובמפורש.3.הסך של 60000 שח אינו רשום בהצעה והוא נועד להעיד על רצינותם וכוונתם של מרשיי הרוכשים ומתוך מטרה לשריין את הדירה.4.למרשי נודע כי הדירה והמפתח לא ימסרו במועד המתוכנן ויחול עיכוב מהותי במסירת המפתח והכניסה בפועל לדירה.5.מרשיי ראו באי מסירת הדירה והמפתח במועד הרגיל פרט מהותי שלא רשום בהצעה שלפיו הם רוצים לחזור בהם מההצעה לרכוש ולחתום על חוזה רכישה מאחר ולא גמרו בדעתם עקב הטעיה ניצול חוסר התאמה והחסרת פרטים מהותיים מההצעה.6.מרשי רוצים לקבל את כספם שניתן כשריון ורצינות כוונות חזרה.7.מרשיי דורשים כי תשיבו להם לאלתר את הסכום ששילמו לשיריון ורצינות כוונות בסך 60000 שח.8.במעשיכם ביצעתם הטעיה עושק וניצול מצוקת אזרח ישראלי צרפתי שלא בקיא בעברית ובאורחות הארץ ועברתם על דיני הצרכנות ודיני המכר ואף ביצעתם עבירה על סעיף בחוק המכר חוסר התאמה בשל אי מסירה של דירה במועד הרגיל.9.הצעת הרכישה עליה חתמו מרשיי לפי יעוץ משפטי שקיבלו אינה מסויימת ואינה מכילה פרטים מהותיים בנוגע לסכום ששולם לשיריון ורצינות כוונות ואינה מכילה פתרון הבעיה של אי מסירת מפתח בזמן הרגיל.10.מיעוץ משפטי שמרשי קיבל ידוע לו שבמקרה של עיכוב או אי מסירת מפתח בזמן יש לשלם פיצויים מוסכמים או להעניק מדור דיור חלופי בדמות דמי שכירות חמור שבעתיים שמכרתם את הדירה לאלמוני אחר וכיום הדירה נרכשה על ידי אלמונים אחרים.11.אין סיבה שלא תחזירו למרשי את הסך של 60000 שח ששילם לשיריון ורצינות כוונות כנהוג במכר דירות ולא מתוך חובה חוזית לשלם עמלה או מקדמה כפי שלא צויין בהצעה הכתובה.12.הנכם נדרשים להחזיר למרשיי את הסך של 60000 שח לאחר שההצעה לא התקבלה ולא נכרת חוזה ולא נדרשה אכיפתו.13 באם לא יוחזר למרשיי הסך של 60000 שח לשיריון ורצינות כוונות מרשיי יאלצו לנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותם לרבות תביעה להשבה כספית עקב ביטול או אי קיבול הצעה עקב חוסר גמירות דעת לאחר הפרה הטעיה עושק ניצול וחוסר התאמה בניגוד לדיני הצרכנות ומכר דירות כמו כן מרשיי יכולים לבקש אכיפה של חוזה בשווי הדירה שהוצעה בהצעה לאחר מכירתה לאחר וגביית הסכום שניתן לשיריון הצעה והצהרת כוונות.