מאמרים

זכויות עובד בפירוק

זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד
כאשר אדם פושט רגל או חברה מתפרקת או עמותה מתפרקת, או כל תאגיד מתפרק, ואין כסף נזיל לשלם משכורות, ופיצוי פיטורים בעסק פושט הרגל או בתאגיד. דעו, כי הביטוח הלאומי נכנס בנעלי התאגיד המתפרק או האדם פושט הרגל, ומשלם חלק מהזכויות, המגיעות לעובדים. למשל משלם שכר שלא שולם פיצוי פיטורים, דמי הבראה וחופשה שנתית עד גובה של 10 פעמים השכר הממוצע במשק.

בתנאי שהתקיימו התנאים הבאים:1. ניתן צו פשיטת רגל או צו פירוק ע"י בית המשפט המחוזי כלומר בית המשפט המחוזי הוציא נגד המעביד צו והכריז עליו פושט רגל,או הוציא צו לפירוק חברה או צו לפירוק שותפות או לפירוק אגודה שיתופית או עמותה. 2.מונה נאמן או מפרק כלומר בית המשפט מינה נאמן או מפרק מטעמו. 3.אישור נאמן או מפרק-כלומר פרטי התביעה של העובד אושרו ע"י הנאמן של פושט הרגל או ע"י המפרק של החברה.

פנתה אלי לאחרונה אישה, שעמותה, ששילמה לה משכורת, התפרקה מרצון, והיא חייבת לה שתי משכורות ופיצוי פיטורים דמי הבראה וחופשה שנתית.

מה שעושים במקרה כזה במידה וניתן צו פירוק ע"י בית המשפט המחוזי ומונה מפרק לעמותה.

פונים למפרק באמצעות עו"ד במכתב דרישה עם תחשיב הזכויות +טופס תביעה למוסד לביטוח לאומי שהמפרק צריך למלא במידה והמפרק נותן אישור לטופס התביעה לביטוח לאומי לפי תחשיב, שעשה עו"ד הביטוח לאומי ישלם את התביעה, שהגשנו לו המאושרת ע"י מפרק העמותה.