מאמרים

התפטרות עקב מצב בריאותי

התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי נחשבת ע"פ סעיף 6 לחוק פיצוי פיטורים לפיטורים וחלים עליה תנאי פיטורים ומגיעים בעקבותיה פיצוי פיטורים ויתר הזכויות מסיום יחסי עובד מעביד

ע"פ סעיף 6 לחוק פיצוי פיטורים התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי נחשבת לפיטורים, וחלים עליה תנאי פיטורים, ומגיעות הזכויות בסיום יחסי עובד מעביד של פיטורים.

הסעיף אומר "התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו,ולאור הממצאים הרפואיים תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין, הייתה סיבה מספקת להתפטרות-רואים לעניין פיצויי פיטורים התפטרותו כפיטורים.

אדם, שחלה במחלה שמונעת ממנו להמשיך לתפקד כמו בעבר בעבודה והוא צריך להיות בטיפולים סדירים בדיקות מעקבים וניתוחים או כדומה. מגיש מכתב התפטרות, כפיטורים ע"פ סעיף 6 התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי,מצרף מסמכים רפואיים המעידים על מחלתו, ותחשיב של הזכויות המגיעות לו מסיום יחסי עובד מעביד רצוי שעו"ד ילווה את אותו אדם וינסח עבורו את המכתבים למעביד.

לאחרונה פנתה אלי עובדת בבית חולים שחלתה בסרטן, וביצעו אצלה כריתה והיא צריכה להיות בטיפולים סדירים, מעקבים וניתוחים, ולא הבריאה מהמחלה, ולא יכולה לתפקד בעבודה כמו בעבר, במצב כזה עליה להתפטר ע"פ סעיף 6 לחוק פיצוי פיטורים ולדרוש פיצוי פיטורים ואת יתר הזכויות מסיום יחסי עובד מעביד