מאמרים

התפטרות ודמי אבטלה

התפטרות של עוסק פטור ושכיר לרגל העתקת מקום מגורים, והאם הוא זכאי לדמי אבטלה
רואים התפטרות של עובד כפיטורים אם הוא עבר דירה במרחק 40 ק"מ לפחות מהדירה הקודמת, המרחק בין מקום עבודתו למקום מגוריו החדש הוא רחוק יותר ממקום מגוריו הקודם.

סעיף 12 (א) לתקנות פיצוי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) שכותרתו התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים אומר: "רואים התפטרותו של עובד כפיטורים לפי פסקה (1) לסעיף 8 לחוק אם המרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם".

במקרה של רצון להתפטר לרגל העתקת מקום מגורים יש לפנות ל - עורך דין דיני עבודה שיוציא למעביד מכתב התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים שרואים אותה כפיטורים ויוציא תחשיב של הזכויות המגיעות עם סיום יחסי עובד מעביד.

לאחרונה פנה אלי באתר עורך דין שלי, אדם שגר בפרדס חנה ורוצה לעבור לת"א להצטרף לאשתו שעובדת שם בשביל המדינה בצבא קבע, כמובן שהאדם הזה נכנס לגדר הסעיף התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים כי פרדס חנה רחוקה 40 ק"מ מת"א אבל הוא לא יוכל להיכנס בגדר סעיף 12 (ח), התפטרות עקב העתקת מקום מגורים והצטרפות לבן זוג העובד בשירות המדינה כי הסעיף דורש שהיחידה בה מועסק בין הזוג מועברת לירושלים.

סעיף 12 (ח) לתקנות פיצוי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) אומר רואים התפטרות של עובד לפי פסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוג העובד בשירות המדינה או גוף ציבורי אחר שאישרה לעניין זה הממשלה, ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על פי החלטת הממשלה, והמרחק בין מקום מגוריו הקודם ובין ירושלים הוא 40 ק"מ לפחות.

אותו עובד שרוצה להתפטר מעבודתו כשכיר ופנה אלי בשאלה הוא גם עוסק פטור ונשאלת השאלה אם זכאי לדמי אבטלה במסגרת תביעה לדמי אבטלה. עובד שהוא עוסק פטור לא זכאי לדמי אבטלה מהטעם שלא משנה אם יש לו רווחין וכמה מספיק שהוא רשום אצל השלטונות כעוסק פטור הוא נחשב עובד מוצהר ולא זכאי לדמי אבטלה.