מאמרים

התפטרות אחר לידה

התפטרות לאחר לידה הנחשבת לפיטורים ע"פ סעיף 7 לחוק פיצוי פיטורים
כאשר אישה מתפטרת לאחר לידה, ומטרת ההתפטרות היא על מנת לטפל בילד, שנולד, וטרם חלפו 9 חודשים מיום לידתו, האישה הנ"ל זכאית למלוא הזכויות, המגיעות מפיטורים, או במילים אחרות, למלוא הזכויות המגיעות לה מסיום יחסי עובד מעביד. כמובן שהאישה צריכה להעביר מכתב המודיע על הפיטורים והסיבה להתפטרות למעביד. מכתב שירשם על ידיה או באמצעות עורך דינה, ויכלול תאריכים של ההתפטרות ותקופת ההודעה המוקדמת. כמו כן, האישה צריכה לשכור עורך דין שיעביר מכתב דרישה לזכויות מפיטורים +סיכום של הכספים המגיעים לה מהפיטורים,לדוגמא,שכר עבודה שלא שולם,דמי הלנת שכר עבודה,דמי הודעה מוקדמת,פיצוי פיטורים,דמי חופשה שנתית,דמי הבראה ועוד פרמטרים שלא אפרטם. חשוב במיוחד לעשות בד"כ חישוב של סכומי הכספים, כאשר מדובר בעובד ותיק שצבר מס' שנים שאז מדובר בסכומים גדולים וזכויות רבות,מרבית הזכויות נצברות לטובת עובד אחרי שנה מיום עבודתו למעט הודעה מוקדמת.

המקרה הובא על בסיס סוגיה שהגיע היום למשרדו של עו"ד אביב טל. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ ספציפי עם עו"ד אביב טל לפי נסיבות המקרה.