מאמרים

הלוואה באופן פרטי

לקיחת הלוואה- איזה צעדים לנקוט בעת לקיחת הלוואה באופן פרטי מאת עו"ד אביב טל
כיום נפוצה התופעה של לקיחת הלוואות ומתן הלוואות באופן פרטי. הלוואות, שנלקחות לכל מיני מטרות: רכישת דירה או רכב,סגירת חובות,רכישת רהיט או מוצר, חוסר בכסף נזיל, הרחבת או הקמת עסק. כשלווה נותן הלוואה למלווה, רצוי לעשות את הצעדים הבאים:
1. לעשות הסכם הלוואה באמצעות עו"ד שעל הפרתו יחול חוק החוזים(תרופות בשל הפרת חוזה.
2.להצמיד את ההלוואה לשער הדולר.
3. להוסיף ריבית חודשית, כמוסכם בין הצדדים.
4.לקבוע מועד לפרעון סופי של ההלוואה.
5. לקבוע ריבית פיגורים, שתקבע ע"י המלווה, בהתאם לחלופות לתשלום, שיוצעו בהסכם.
6.לקבוע מנגנון לפרעון מיידי של ההלוואה.
7.לקבוע בטחונות למשל מס' שקים כמס' תשלומי ההלוואה,שק על סכום ההלוואה עם תאריך פתוח,שטר חוב.
8 להמציא 2 ערבים להלוואה.
9.אם מדובר בהלוואה בסכום גדול אפשר להטיל משכון על בית או על מניות.
10.לקבוע פיצויים מוסכמים במקרה של הפרת הסכם.

אם ההלוואה נלקחת ע"י מישהו זר או לא מוכרת, רצוי לנקוט בצעד הבא לבדוק שהמלווה לא רשום כפושט רגל, או שיש עליו צו כינוס נכסים או פירוק או חשבון מוגבל או תיקי הוצל"פ.